The Collection of: ter overbrugging een handreiking aan gelovige volwassenen